ERPIS ProQC QMS

Kalite Entegre Yönetim Sistemi

ERPIS ProQC QMS kalite yönetim yazılımı ile kalite yönetim sisteminizi (QMS) değiştirin, sürekli bir gelişim kültürü yaratın ve kuruluşunuzun kalite maliyeti’ni (COQ) azaltın.

ERPIS ProQC QMS, firmaların kalite politikaları gereğince hedeflerine ulaşmak için süreçlerini, prosedürlerini ve sorumluluklarını belgeleyen bir kalite yönetim sistemi yazılımıdır. Ürün beklentilerini karşılamak ve müşteri standartlarına tutarlı bir şekilde ulaşmak için firmaların tüm departmanlarına uyumluluk sağlar.

 • Neden bir Kalite Yönetim Yazılımına ihtiyacım var?

  Bir QMS yazılım platformu, Kalite Yönetim Sisteminizi (QMS) yönetmek ve izlemek için merkezi bir yöntem sunar. Tipik QMS yazılım platformları iş akışına dayanır ve kalite güvencesini sağlamak için kalite ile ilgili olayları işin farklı alanlarına taşımak için akıllıca yönlendirmeler sağlar. Çoğu KYS yazılımı platformu, belge kontrolü, denetim yönetimi, uygunsuzluk takibi, düzeltici eylem ve çalışanların eğitiminden oluşur, ancak diğerleri kuruluşun KYS gereksinimlerine bağlı olarak işin daha fazla alanına genişler.

 • Kalite Yönetimini Global, Stratejik Bir Girişim Olarak Görmek

  Kalite yönetimi bugün işletmelerde gelişen bir metodolojidir. ISO 9001: 2015 gibi ISO yönetmelikleri, kalite fikrini şirket çapında bir yaklaşıma kaydırmıştır. Günümüzde artan küreselleşme ve organizasyonların karmaşıklığı içinde, kalite yönetim sistemi üzerinde güçlü bir görünürlük ve kontrol seviyesi sağlamak, küresel kalite görüşünde bir kayma gerektirmektedir. Ayrıca, tüketicinin kaliteye maruz kalması da ürün seçimlerini doğrudan etkiliyor. Şirketler kaliteyi şirket stratejilerinin ön planda tutuyorlar.

 • Olay Tespiti ile Olay Düzeltme arasında İzlenebilirlik

  ProQC QMS yazılımının gücü, modülleri otomatik olarak entegre etme yeteneğidir. Veriler bir işlemden diğerine miras alınır ve herhangi bir advers olaydan doğrudan bir Düzeltici İşlem başlatabilir ve verilerin kaynağına geri alınmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde, bir etkinliğin geçmişini, kaydedildiği andan çözüldüğü ana kadar görebilirsiniz.

 • Sürekli İyileştirme ve Kurumsal Değişimi Destekleyin

  Kalite Yönetimi sadece süreç verimliliği ile ilgili değildir, daha iyi, daha bilinçli kararlar almak için verilerin sürekli iyileştirilmesi ve kullanılmasıyla ilgilidir. ProQC QMS, verilere görünürlük sağlamak, değişimin yönetimini etkilemek ve şirketlerin daha iyi kararlar almasına yardımcı olmak için sağlam bir dizi çözüme sahiptir.

Entegre Kalite Yönetim Merkezi ile Farkındalığı Sağlayın

ProQC QMS, firmanızdaki diğer sistemlere bağlanmak için çoklu entegrasyon yöntemlerini etkinleştirmek için tasarlanmıştır. Bu entegrasyon, Kalitenin işletme içindeki  operasyonel mükemmelliği için bağlantılı olmasını sağlar.

 • Mevcut üretim sistemlerinden veri çekerek ikili giriş zamanını ve maliyetini azaltın,
 • ProQC QMS ile üretim sistemlerinde tespit edilen hataları iş akışı temelli olaylara otomatik olarak dönüştürerek kalite farkını ortadan kaldırın,
 • Harici sistemlerde mevcut verilerden seçerek düşük veri kalitesini önleyin,
 • Üretim sistemlerinde bekletilen ürünlerin serbest bırakılmasında kalite araştırmalarının etkinliğini artırarak stok döngülerini kısaltın,
 • Yayınlanmadan önce açık Kalite sorunları için sistemleri tarayarak ürün sürümlerinde riski en aza indirin.

Kalite Sistemlerinde Risk Yönetimi ile İzlenebilirlik Sağlayın

ISO 9001: 2015 gibi standartlarla ve risk yönetimine daha fazla odaklanan diğerleri ile risk azaltma kavramı, kalite yönetim sistemlerini otomatikleştirmek isteyen şirketler için daha merkezi bir odak haline geliyor. ProQC QMS’in kalite yönetimi çözümlerinin tümü, şirketlerin herhangi bir sürece risk ekleyebilmelerini, risk düzeylerini hesaplayabilmelerini ve risk sonuçlarına dayanarak harekete geçmelerini sağlayacak kantitatif risk yönetimi araçlarıyla oluşturulmuştur.

Ayrıca, en yüksek riskleri rapor edebilir, risk geçmişi oluşturabilir ve kalite yönetim sistemi iyileştirmeleri konusunda riske dayalı önleyici faaliyetlerde bulunmak için daha iyi, daha bilinçli kararlar alabilirler.

Kurumsal Raporlama ile Sağlam Adımlar Atın

Herhangi bir işletme düzeyinde kalite yönetim sisteminin bir parçası verilere dayanarak iyileştirmeler yapabilme yeteneğidir.

Ancak, raporlamadan verileri anlamada zorluk vardır. Bu konuyu ele almak için ProQC QMS, kullanıcıların çizelgeleri ve raporları incelemelerini, trendleri aramasını, verileri aramasını ve filtrelemesini ve kuruluşlarında kalite yönetimini nasıl geliştireceklerine dair hesaplanmış kararlar almasını sağlayan kurumsal raporlama ve analitik araçlarıyla oluşturulmuştur.

Gelişmiş raporlama, analiz ve filtreleme ile, Kalite Yönetimi hakkında küresel bir görünüm yaratabilir ve ekibinize sürekli iyileştirme başlatmak için bir platform sunabilirsiniz.

Languages